SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

10.00 – 19.40

ALERGOLOGIE MOLECULARĂ CLINICĂ

10.00-10.45        Astmul - o abordare moleculară

Moderator: Prof. Dr. Carmen Bunu Panaitescu

Curs “state of the art” Astmul din abordarea moleculară - Prof. Dr. Ioana Agache (Universitatea Transilvania Brașov)

10.45-12.25        Rinita alergică – o abordare moleculară

Moderator: Conf. Dr. Florin-Dan Popescu

10.45-11.10        Beneficiile diagnosticului molecular în rinita alergică Prof. Dr. Carmen Bunu Panaitescu (UMF Victor Babeș Timișoara)

11.10-11.35        Abordarea diagnostică multiplex în reacțiile încrucișate polen-alimenteConf. Dr. Florin-Dan Popescu (UMF Carol Davila București)

11.35-12.00        Diagnosticul molecular în alergia la polenul de ambrozia Asist. Univ. Dr. Laura Marusciac (UMF Victor Babeș Timișoara)

12.00-12.25        Diagnosticul molecular în alergia la acarienii din praful de casă Dr. Kuan-Wei Chen (OncoGen Timișoara/Viena)

12.25–12.40       Pauză

12.40–14.20       Alergia la alimente – o abordare moleculară

Moderator: Conf. Dr. Corina Bocșan

12.40-13.05        Diagnosticul molecular în alergia la alimente - Conf. Dr. Corina Bocșan (UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca)

13.05-13.30        Diagnosticul molecular în alergia la alimente: perspectiva pediatrică - Ș.L. Dr. Camelia Berghea (UMF Carol Davila București)

13.30–13.55       Interferența analitică datorată IgE anti-CCD - As.Univ. Dr. Mariana Vieru (UMF Carol Davila București)

13.55–14.20       Sindromul Alpha-Gal: de la alergia la alimente la cea la medicamente Conf. Dr. Florin-Dan Popescu (UMF Carol Davila București)

14.20–15.00       Pauză

15.00–16.40       Anafilaxia – o abordare moleculară

Moderator: Conf. Dr. Roxana Bumbăcea

15.00–15.25      Anafilaxia indusă de pește: diagnostic bazat pe componente sau nu? - Dr. Selda Ali, Dr. Elvira Gabriela Tucu (Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București)

15.25–15.50      Omega-5 gliadina în anafilaxia indusă de efort dependentă de alimente - Dr. Irina Bucur (Spitalul Clinic Nicolae Malaxa)

15.50–16.15       Utilitatea diagnosticului molecular în anafilaxia indiopatică - Conf. Dr. Roxana Bumbăcea (UMF Carol Davila București), Dr.Cezara Moței (Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" București)

16.15–16.40       Sindromul indus de proteinele de transfer al lipidelor (LTP) – Ș.L. Dr. Corina Ureche (UMFST George Emil Palade Târgu Mureș)

16.40–17.00       Pauză

17.00–18.40       Imunoterapia - o abordare moleculară

Moderator: Prof. Dr. Diana Deleanu

17.00–17.25       Next-Generation în imunoterapia alergenică - Prof. Dr. Diana Deleanu (UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca)

17.25–17.50       Imunoterapia în alergia la polenuri - Ș.L. Dr. Adriana Muntean (UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca)

17.50–18.15       Alergia la veninul de himenoptere – diagnosticul molecularAsist. Univ. Dr. Irena Pintea Nedelea (UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca)

18.15–18.40      Experiența Departamentului de Alergologie IRGH în alergia la veninul de himenoptereAsist. Univ. Dr. Carmen Teodora Dobrican (UMF Iuliu Haţieganu Cluj Napoca)

18.40–18.50       Pauză

18.50–19.30       Prezentări de caz – sesiune de e-postere

Moderatori: Conf. Dr. Roxana Bumbăcea, Conf. Dr. Florin-Dan Popescu

 19.3019.40       Sesiunea de închidere

14.00 – 14.10

CUVÂNT DE DESCHIDERE

CUVÂNT DE DESCHIDERE

Conf. Dr. Roxana Bumbăcea (UMF Carol Davila București)

14.10 – 18.25

ALERGOLOGIE MOLECULARĂ PRECLINICĂ

14.10–18.25      ALERGOLOGIE MOLECULARĂ PRECLINICĂ

14.10–15.10      Curs “state of the art” de alergologie moleculară - Prof. Dr. Rudolf Valenta (Universitatea de Medicină Viena)

15.10–15.35      Hot topic”: COVID-19 – De la răspunsul imun bazat pe anticorpi al pacienților la vaccinuri - Prof. Dr. Rudolf Valenta (Universitatea de Medicină Viena)

15.35–15.50       Pauză

15.50–16.50      Alergologia moleculară: de la abordarea ”de jos în sus” la cea ”în formă de U” - Prof. Dr. Carmen Bunu Panaitescu (UMF Victor Babeș Timișoara)

Calea către o determinare bine fundamentată a IgE specifice pentru diagnosticul alergologic Felix Gastager (HVD Lifesciences GmbH Viena)

16.50–17.00       Pauză

17.00–17.25      Diagnosticul bazat pe componente: un pas important pentru îmbunătățirea diagnosticului afecțiunilor IgE-mediate - Dr. Kuan-Wei Chen (OncoGen Timișoara/Viena)

17.25–18.25       Atelier de lucru: Utilitatea alergologiei moleculare în practica clinică - Asist. Univ. Dr. Laura Marusciac, Drd. Roxana Buzan, Ș.L. Dr. Bogdan Margineanu (UMF Victor Babeș Timișoara)

09.00-10.00

Cow’s milk proteins allergy (CMPA)– diagnosis particularities

Chairpersons: Irena Nedelea, Adriana Muntean
09.00-09.15 IgE – mediated CMPA – Corina Bocșan
09.15-09.30 Non IgE mediated CMPA – Corina Ureche
09.30-09.45 FPIES – Gavriela Feketea
09.45-10.00 Discussions

10.00-11.00

Oral immunotherapy for food allergy

Chairpersons: Elena Bradatan, Gavriela Feketea
10.00-10.15  Mechanism of oral immunotherapy – Camelia Berghea
10.30-10.45 Oral immunotherapy (OIT): a personalized medicine – Elena Bradatan
10.30-10.45 Oral immunotherapy: clinical cases – Elena Bradatan
10.45-11.00 Discussions

11.00-11.15

Break